Podnikatelský dům VLÁRA

Budova podnikatelského domu VLÁRA je původní správní budovou bývalého JDZ Slavičín Hrádek. Objekt sloužil jako administrativní budova družstva. Nyní budova slouží jako kancelářské zázemí soukromých firem. V objektu je umístěna i provozovna vývařovny, která slouží také pro potřeby oslav, rautů a svateb.

Po odkoupení objektu v roce 2012 firmou SVEKOMA s.r.o. byla zahájena série dílčích oprav budovy. Jednalo se kompletní přebudování sociálního zařízení v prvním patře, obkopání a odizolování základů budovy, renovace a impregnace vstupního schodiště a oprava stěn a omítek hlavního schodiště do druhého patra. Samostatnou kapitolou byla kompletní rekonstrukce zastaralé technologie plynové kotelny. Další nutná údržba objektu a přilehlých ploch neustále probíhá a jsou plánovány další investice do oprav a renovací.

podnikatelský dům VLÁRA - Družstevní I 195, 763 21 Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze